วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

“ ปลาชินจัง ”

“ ปลาชินจัง ”

“ฮัจย์” คืออะไร…ทำไม่ถึงต้องทำ…”ฮัจย์”

“ฮัจย์” คืออะไร…ทำไม่ถึงต้องทำ…”ฮัจย์”

เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่กายของนักศึกษา

เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่กายของนักศึกษา

เทคนิคเล็ก ๆ กับ PHOTOSHOP

เทคนิคเล็ก ๆ กับ PHOTOSHOP

สร้างรูปนอกกรอบกัน : Photoshop

สร้างรูปนอกกรอบกัน : Photoshop